Sitogenetik Laboratuvarı, genetik uzmanlarımız ve laboratuvar personellerimiz tarafından iş birliği yapılarak sonuçların doğru, güvenilir ve hızlı bir şekilde alınmasını sağlamaktadır.

Sitogenetik, kromozomlardaki sayısal ve yapısal anomalileri inceler.Kromozomlar bir canlının genetik materyalini taşır. İnsan hücrelerinde 23 çift kromozom vardır. Bu kromozomlar hücre döngüsünün ve işleyişinin düzenli çalışması için kalıtsal bilgileri barındırır.

Bu kromozomlarda oluşabilecek anomaliler sonucunda genetik hastalıklar oluşabilmektedir. Kromozom anomalileri konjenital malformasyonlar, infertilite ve tekrarlayan gebelik kayıpları gibi hastalıkların büyük kısmını oluşturmaktadır.

Onkolojik ya da hematolojik maligniteleri olan hastalar için tanı, prognoz ve doğru tedavi seçimi için sitogenetik test önerilmektedir.

Donegen Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi Sitogenetik Laboratuvarı olarak hizmetlerimiz:

  • Amniyon Sıvısından Kromozom Analizi
  • Cilt Biyopsisi Kromozom Analizi
  • DEB Testi
  • Düşük Materyali Kromozom Analizi (Abort Materyali)
  • Fetal Kandan Kromozom Analizi
  • Kemik İliğinden Kromozom Analizi
  • Karyonik Villus Örneği (CVS) Kromozom Analizi
  • Periferik Kandan Kromozom Analizi
  • Florsan In Situ Hibridizasyon (FISH) Tekniği
  • Mikroarray ile Konjenital bozukların bulunması