MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Sözleşme Tarafları ve Konusu

1.  Bu sözleşme, www.donegen.com.tr (“İnternet Sitesi”) üzerinden satın alınan farklı içerik ve kombinasyondaki kan ve doku testlerinin (Ürün/Ürünler) Sağlayıcı tarafından Alıcı’ya sunulması ve teslimi ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerini tespit eder.

2.  DONEGEN, kullanıcılarına güvenilir laboratuvar test ve panellerine evlerinin konforlu ve mahrem ortamından kolaylıkla erişim imkanı sunan yenilikçi bir platformdur. Alıcı, talep ettiği laboratuvar testlerinin çalışılması için gereken kan ve doku örneklerini siparişini takiben kendisine gönderilecek güvenli Test Kiti aracılığıyla Sağlayıcı’ya ulaştırır. Aşağıda adresi ve kimlik bilgileri verilen Sağlayıcı da test sonuçlarını Alıcı’ya ivedilikle ulaştırır. Bu doğrultuda, tarafların hak ve yükümlülükleri 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) nezdindeki emredici hükümler çerçevesinde belirlenmiştir ve anlamda şüpheye düşülen hallerde bu hükümlere uygun yoruma başvurulur.

3.  Alıcı, satışa konu Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslim koşulları ve Ürün’e ilişkin tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında Ürün’ü sipariş verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.  Biz Kimiz? (Sağlayıcı Bilgileri)

Donegen platformunun tasarım sahibi, yürütücüsü ve Alıcı’ya taahhüt edilen

sağlık hizmetlerinin sağlayıcısı Donegen Genetik Hastalıkları Değerlendirme Merkezi’dir. Sağlayıcı’nın detaylı

kimlik bilgileri şu şekildedir:

Ticaret Unvanı: Donegen Biyoteknoloji Anonim Şirketi
Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicili ve Sicil Numarası: İstanbul Ticaret Sicili – 727866

Mersis No: 0178070741900015
Adresi: Göktürk Mah., İstanbul Cad. Telekom Sk., Arcadium 1, Kat:1 D:18 Eyüpsultan 34077 İSTANBUL
Telefon: 0533 282 6888
Eposta: iletisim@donegen.com.tr

Tanımlar

Sağlayıcı- Yukarıda kimlik bilgileri verilen Donegen Biyoteknoloji A.Ş’ni ifade eder Alıcı- Internet Sitesi’ni kullanan ve Ürün sipariş ederek Sağlayıcı tarafından sunulan hizmetlerden yararlanan kişiyi ifade eder.

Test Kiti- Alıcı tarafından talep edilen testlerin yapılmasına imkan verecek ölçüde kan ve doku örneğinin verilmesini sağlayacak araçları taşıyan ve Sağlayıcı’ya kargoyla geri gönderilecek güvenli kiti ifade eder.
Hizmet- Alıcı’nın seçtiği Ürün’e karşılık gelen kan ve doku testlerinin Sağlayıcı’nın laboratuvarlarında çalışılması, analiz edilmesi ve sonuca dökülmesine yönelik tüm sağlık hizmetlerini ifade eder.

İnternet Sitesi- donegen.com.tr ve ödeme amaçlı site uzantılarını ifade eder.

Sipariş Süreci, Ödeme ve Ürün Teslimi

1.  Alıcı; (i) 18 yaşından büyük olduğunu, (ii) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve test kitinin kendisine kargo yoluyla gönderilmeye elverişli bir yerde bulunduğunu (iii) İnternet Sitesi’ni kendi adına kullanıyor olup bir başkası adına işlem yapmadığını, (iv) İnternet Sitesi’ni ve sunulan Ürün ve Hizmetler’i kendi faydası için kullanacağını ve üçüncü kişilere söz konusu Ürün ve Hizmetleri hiçbir şekilde sunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.  İnternet Sitesi üzerinde gösterilen bütün Ürün ve Hizmetler laboratuvardaki uygunluk durumuna bağlı olarak sunulur. Sipariş edilen Ürünün hazırlanması Sağlayıcı tarafından uygun görülmezse bu durum derhal Alıcı’ya bildirilir ve sipariş işleme alınmaz.

3.  Sipariş edilen Ürün’ün sepete eklenip Alıcı tarafından onaylanmasını takiben Sağlayıcı, Alıcı’ya siparişin alındığına ilişkin ve Ürün detaylarını içeren bir eposta gönderir.

Ödeme

4.  İnternet Sitesi’nde gösterilen fiyatlar, Alıcı tarafından ödenenecek tek ve toplam tutarı ifade eder. Bu fiyat, test kitinin teslimi ve Ürün’ün düzenlenmesi için Sağlayıcı’ya geri gönderimde ortaya çıkan kargo masraflarını da kapsamaktadır.

5.  Alıcı; Ürün’ün fiyatı ve KDV tutarını bu sözleşmede gösterilen usulü takip ederek İnternet Sitesi üzerindeki ödeme fonksiyonunu kullanarak kredi veya banka kartı ile öder.

6.  Alıcı, Sağlayıcı tarafından kabul edilen ödeme araçlarından birini seçip kullanarak belirlediği aracı kullanmaya ehil ve yetkili olduğunu beyan ve taahhüt eder. Alıcı, bu sözleşmeyi kabul ederek Sağlayıcı’nın iş birliği içinde olduğu üçüncü-taraf online ödeme sisteminin kredi veya banka kartından çekim yapmasına onay verir. Alıcı tarafından seçilen ödeme aracının geçersiz olması veya herhangi başka bir sebeple doğrulanamaması halinde Sağlayıcı, siparişi askıya almaya veya iptal etme hakkına sahiptir.

Test Kiti’nin Alıcı’ya Teslimi

7.  Test Kiti, siparişin Sağlayıcı tarafından onaylanmasını takiben 2 gün içinde Alıcı’nın belirttiği adrese gönderilmek üzere anlaşmalı kargo firmasına verilir. Sipariş onayının kendisine gönderilmesinden sonra Alıcı’nın kayıtlı adresini değiştirmesi halinde Test Kiti kayıtlı ilk adrese teslim edilir. Sağlayıcı, sipariş onayı sonrası yapılan adres değişikliklerinden doğan gecikmelerden sorumlu tutulamaz. Anlaşmalı kargo firmasının Alıcı’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, Alıcı’nın Test Kiti’ni, kargo firmasının, Sağlayıcı tarafından bildirilen bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir.

8.  Kit’in teslimi anında Alıcı’nın adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda Sağlayıcı, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek Alıcı’nın sorumluluğundadır. Kit, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

9.  Ürün’ün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal azami 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, Sağlayıcı teslim ile ilgili olarak Alıcı’yı bilgilendirir. Bu durumda Alıcı siparişi iptal edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyerek Ürün’ü teslim alır.

10.  Sağlayıcı tarafından Internet Sitesi veya Test Kiti içindeki formda verilen bilgiler (özellikle önerilen teslim ve geri gönderim süreleri) optimal şartlar varsayılarak hazırlanmış olup yaklaşık değerleri ifade ederler.

11.  Alıcı, Ürün’ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün’de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün’ü kabul etmemek ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde Sağlayıcı sorumluluk kabul etmeyecektir.

12.  Teslim alınan Test Kiti, kargodan kaynaklanmayan bir sebeple a) geri gönderimi imkansız veya gereksiz kılacak derecede zarar görmüş ise b) Sağlayıcı tarafından taahhüt edilen içeriğe sahip değil ise c) veya Alıcı’nın satın aldığından farklı bir Ürün’e ilişkin ise Alıcı, Tüketici Kanununun 11.maddesinde doğan seçimlik haklarına başvurabilir. Bu doğrultuda, Alıcı, Ürün’ün teslim alındığı günden itibaren 7 gün içinde e-posta veya telefon yoluyla Sağlayıcı’ya sipariş numarası ve şikayetinin kapsamını iletmelidir. Şikayeti alan Sağlayıcı, ayıpsız Alıcı’ya ek herhangi bir bedel talep etmeksizin ve en kısa sürede teslim etmekle yükümlüdür.

Cayma Hakkı

1.  Alıcı, Ürün’ü teslim aldığı tarihten itibaren on dört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin bu Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir.

2.  Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte Ürün’ün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa Alıcı cayma hakkını kaybedebilir; Sağlayıcı tarafından kabul edildiği hallerde, iade edilecek Ürün bedelinden değişiklik / bozulma kadar indirim yapılır. Hasta sağlığının korunması ve genel sağlık gibi nedenler, mührü kırılmış Test Kiti’nin Sağlayıcı tarafından tekrar kullanımını imkansız kıldığından, Kit’i kullanan Alıcı cayma hakkını kullanamayacaktır.

3.  Cayma hakkı bulunan hallerde Alıcı’nın cayma hakkını kullandığına dair açık bir bildirimi yasal 14 günlük süre içinde Sağlayıcı’ya yöneltmiş (yukarıda belirtilen iletişim adreslerine sözlü/yazılı iletmiş) olması yeterlidir. Söz konusu hakkın süresi içerisinde kullanılması durumunda, Ürün’ün azami on (10) gün içerisinde, giderleri Alıcı’ya ait olmak üzere Sağlayıcı’nın yukarıdaki adresine gönderilmesi zorunludur. İnternet Sitesi’nde ürün iadeleri için anlaşmalı kargo firması belirtilmiş ise, Alıcı Ürün’ü bulunduğu İlçe dahilindeki veya haricindeki bir şubesinden gönderebilir, bu takdirde Alıcı’dan masraf alınmaz. Bu iade işleminde Ürün’ün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

4.  Sözleşme-Kanun’a uygun caymalar dahil sipariş iptallerinde ve Sözleşme fesihlerinde, Ürün bedeli tahsil edilmiş ise, azami 14 gün içinde Alıcı’ya iade edilir. İade Alıcı’nın Sağlayıcı ‘ya Ürün bedeli tediyesinde kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde yapılır. Örneğin Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de Alıcı kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra aynı sürede ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın bankaya iadesi işleminin Sağlayıcı tarafından yapılmasında sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı olası gecikmeler için Sağlayıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalesi ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder (bankaların iadeyi Alıcı hesabına yansıtma işlemleri genellikle üç haftayı bulabilmektedir). Sağlayıcı’nın iade edilecek bedel için, bu Sözleşme ve Kanun’dan doğan mahsup, indirim ve tenzilat hakları vardır ve saklıdır.

Test Kiti’nin Etkinleştirilmesinden Sonra Alıcı’nın Yükümlülükleri

1.  Alıcı, kit teslim tarihinden itibaren 2 (iki) yıl içinde dilediği zaman ve tarihte Test Kiti’ni etkinleştirebilir. Alıcı, etkinleştirme işlemini tamamlayarak kan ve doku testinin çalışılması konusunda Sağlayıcı’nın hizmet edimini talep etmiş olur ve Sağlayıcıdan aktivasyon kodu alır.

2.  Etkinleştirme işlemini tamamlayan ve ilgili kodu alan Alıcı, aynı gün içinde talep ettiği teste uygun kan veya doku örneğini Test Kiti’nde toplayıp Sağlayıcı’nın bildirdiği anlaşmalı kargo firması ile göndermelidir. Bu süreye uyulmaması halinde doğacak gecikmelerden Sağlayıcı sorumlu olmadığı gibi uygun görmesi halinde sözleşmeden dönebilecektir.

3.  Test Kiti’ni ve örnekleri yollayan Alıcı, kan veya doku örneklerinin Sağlayıcı tarafından çalışılmasına rıza göstermiş sayılır. Alıcı, test sonuçlarının teknik nedenlerle gerçek durumu tam ve kesin olarak yansıtamayabileceğini kabul eder.

4.  Alıcı, Test Kiti ile birlikte gelen bilgilendirme kılavuzunu ve İnternet Sitesi’nde yer alan bilgileri okumak ve şüpheye düşmesi halinde Sağlayıcı’ya danışmakla yükümlüdür. İlgili testlerin yapılmasına imkan verecek uygun bir örneğin sağlanmaması veya Sağlayıcı tarafından gösterilen kan/doku örneği verme kurallarına riayet edilmemesi veya kargoya tesliminin geciktirilmesi halinde doğacak gecikme ve kötü ifa hallerinden Sağlayıcı sorumlu değildir.

Alıcı’nın Kişisel Verilerinin Korunması, Güvenlik ve Gizlilik

1.  İnternet Sitesi’nde bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi-kullanımı ve iletişimler ile diğer hususlarda aşağıda cari esasları belirtilen gizlilik kuralları- politikası ve şartlar geçerlidir. 6.1.Alıcı tarafından İnternet Sitesi’nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Satıcı tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Alıcı cihazından girildiğinden Alıcı tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Alıcı’ya aittir.

2.  Alıcı, Sağlayıcı’ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı- işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurabilir. Alıcı’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Alıcı isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda Sağlayıcıya her zaman yukarıdaki iletişim kanallarından başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.

3.  İnternet Sitesi’ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Sağlayıcı’nın anlaşmasına göre diğer üçüncü sahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Sağlayıcı’ya aittir.

Alıcı’nın Kanuni Başvuru Yolları

1.  Bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca kanun gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli-yetkilidir. Alıcı, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse Sağlayıcı’nın yerleşim yerindeki (ikametgahındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilir.

2.  Alıcı, Sağlayıcı ve satışa konu Ürün ile ilgili tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim dahil bu Sözleşme’nin 3. maddesinde yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İNTERNET SİTESİ’nde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek Ürün’ü sipariş ile bu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.