Örnek Kabul Şartları

Klinik tanı testleri için laboratuvar dışından, kan, tükürük veya DNA örneği gönderilebilir. Kan ile gönderim yapılacaksa K3 (mor kapaklı) tüp içerisinde 5 cl hacim yeterli olmaktadır. Tükürük ile gönderim yapılacaksa, örneğin uzun süre saklanmasını sağlayan özel kitlerin kullanılması gerekmektedir. Uygun kitler ile ilgili detaylı bilgi almak için bizi arayabilirsiniz.

DNA örnekleri için aşağıdaki şartlar aranmaktadır. İlgili şartları sağlamayan örnekler iade edilir veya bekletilmektedir.

Parametre Değer
Konsantrasyon > 50 ng/µl
Hacim > 50 µl
280/260 2.0 > x > 1.6
230/260 >1.8