Moleküler Sitogenetik Laboratuvarı, genetik uzmanlarımız ve laboratuvar personellerimiz tarafından iş birliği yapılarak çekirdeğin yapısal ve fonksiyonel organizasyonunu, genom varyasyonunu, ekspresyon (ifade) ve kromozomal anomalilerinin tespitini doğru, güvenilir ve hızlı bir şekilde sağlamaktadır.

Lösemi, lenfoma ve solid tümörlerde moleküler sitogenetik laboratuvarında kullanılan FISH tekniği ile tanı konulması sağlanılır.

13, 18, 21, X ve Y kromozomlarının anöploidileri için FISH tekniği kullanılan en hızlı ve yaygın tekniklerden biridir. Bu teknik sayesinde anomali varlığı hızlı bir şekilde saptanmaktadır.

Solid Tümör FISH: ALK, ROS, HER2, PDL1, cMET

Onkolojik FISH: ALL, AML, MDS, Multiple Miyeloma, KML, Non-Hongkin Lenfoma, KLL

Hangi Hastalar Bundan Yararlanabilir?

  • Gelişimsel gecikme/zihinsel bozulma
  • Otizm spekturm bozuklukları
  • Dismorfik yüz özelliklleri dahil olmak üzere çoklu konjenital anomaliler