Moleküler Genetik Laboratuvarı, genetik uzmanlarımız, biyoinformatik uzmanlarımız ve laboratuvar personellerimiz tarafından iş birliği yapılarak mutasyon tespit oranlarının doğru, güvenilir ve hızlı bir şekilde alınmasını sağlamaktadır.

Moleküler Genetik; kalıtsal seviyede (DNA ve RNA) prenatal ve postnatal genlerin yapı ve fonksiyonlarını inceleyen ve genetik ve biyolojik çalışma alanıdır. Moleküler Genetik testler genetik bir kusura yol açan varyasyonları veya mutasyonları tanımlamak için tek genleri ve DNA uzunluklarını inceler. Ailesel kanser riski ve taşıyıclık testleri toplumun genetik ve kişisel sağlık farkındalığının artması ile moleküler genetik testlere talep artmıştır.

Donegen Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi Moleküler Genetik Laboratuvarı olarak hizmetlerimiz:

  • PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu)
  • Real Time PCR (RT-PCR)
  • Dizi Analizi
  • NGS (Yeni Nesil Dizileme)
  • Mikroarray