Genetik hastalıklarınız hakkında bilgi edinmek için genetik danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Genetik danışma sürecinde hastanın kendisinde veya ailesinde kalıtsal bir hastalığı olan veya taşıyıcılık riski bulunan kişilere riski belirlemek amacıyla uygulanabilecek tanı testleri, hastalıkların seyri ve varsa tedavisi ile ilgili bilgiler verir.

Kimler Genetik Danışma Alabilir?

 • Ailesinde veya kendisinde kalıtsal bir hastalık varlığı veya taşıyıcılığı
 • Tek gen hastalıkları
 • Kromozomal anomalileri
 • Multifaktöriyel hastalıklar
 • Genetik hastalığı olan çocuk/çocukların bulunması
 • Cinsiyet gelişim anomalileri
 • Akraba evlilikleri
 • İleri anne yaşı
 • Tekrarlayan gebelik kayıpları
 • Gebelikte ilaç kullanımı
 • Gebelikte radyasyona maruz kalınması
 • Gebelikte bebekte probleme rastlanması (USG bulgusu)
 • Ailesel geçişli kanser riski
 • Erkek ve kadın infertilitesi
 • İleri yaşta belirti veren bazı hastalıklar

Dr. Murat Büyükdoğan