Uzman Dr Murat Büyükdoğan'a Danışmak için Tıklayınız

Kalıtsal kanser, tüm kanserlerin yaklaşık %5-10’unu oluşturur. Uygun tarama yöntemleri ve profilaktik önlemlerle erken teşhis ile önleme ve başarılı tedavi şansı daha yüksektir.

Kanser genetiğinin klinik uygulamaya entegrasyonu, doktorların, belirli kanserlere karşı artan risk duyarlılığı ile kalıtsal mutasyonları olan hastaların bir kısmını ayırt etmelerini sağlar. Bu tür germ hattı mutasyonlarının tanımlanması, hedeflenen kanser gözetimi ve önlenmesine izin verir.

19 kalıtsal kanser panelinden oluşan kapsamlı bir portföye sahip olan DonegenHerediter Ailesi, gelecekte kansere neden olabilecek çok sayıda kalıtsal genetik mutasyonu test eder.

Size uygun testi öğrenmek ve süreçler hakkında bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin, bu süreçte Uzman Dr. Murat BÜYÜKDOĞAN sizlere genetik danışmanlık sağlasın.

Sıkça Sorulan Sorular

DonegenHerediter Nedir?

Kimin İçin?

Özgünlük

Neden DonegenHerediter?

Test Ne İçin?

Süreç Nasıl İşler?

Donegen-Herediter Nedir?

DonegenHerediter 19 kalıtsal kanser panelinden oluşan geniş test panelleri yelpazesinden oluşur.  DonegenHerediter altında seçilen genlerin belirli herediter kanser sendromlarına (kansere yatkınlık sendromları) ve herediter kanserlere yatkınlık oluşturduğu gösterilmiştir.

Hastaların tıbbi aile öyküsü, etnik kökenleri ve kanserle bağlantılı herhangi bir fiziksel bulgu her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.

DonegenHerediter, 18 kansere özgü gen paneli ve 62 geni kapsayan ve herediter kanserle ilişkili 24 kansere yatkınlık yaratan sendromu kapsayan herediter kanser paneli sunar.

DonegenHerediter, kansere yatkınlığı olan genetik mutasyonları belirlemeye yönelik yeni nesil bir testtir. 19 herediter kanser panelinden oluşan geniş bir portföye sahiptir. Her panel, kansere yatkınlık yaratan sendromlara karşı yüksek duyarlılığa sahip olan ve dolayısıyla kansere neden olma riskini artıran belirli bir gen grubuna odaklanır.

Neden DonegenHerediter :

  • Klinik olarak eyleme geçirilebilir mutasyonlar
  • Kanıtlanmış teknoloji
  • Yorumlanması kolay sonuçlar
  • Kısa dönüş süresi

DonegenHerediter Ailesindeki Testler Kimin İçindir?

Kanser için genetik test kılavuzlarına* göre, genetik testten fayda görebilecek kişiler şu özelliklere sahip kişilerdir:

  • Ailenin aynı tarafında kanserli aile üyeleri
  • Aynı aile üyesinde birden fazla kanser
  • Erken kanser başlangıçlı aile üyeleri
  • Nadir kanser türlerine sahip aile üyeleri
  • Kansere yatkınlığı olan bir genetik mutasyon teşhisi konmuş bir aile üyesi
  • Herediter kanser sendromunun kişisel veya aile öyküsü

Hastaların tıbbi aile öyküsü, etnik kökenleri ve kanserle bağlantılı herhangi bir fiziksel bulgu her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.

Ek olarak, halihazırda kanser teşhisi konmuş hastalar, aile öyküsü, ailelerinde devam eden kalıtsal bir genetik değişikliği düşündürüyorsa DonegenHerediter alabilir. DonegenHerediter, kanserlerinin herediter olup olmadığını bilmelerini sağlayabilir, bu da aşağıdakilere yardımcı olur:

  • Hastalık sınıflandırması
  • Diğer aile üyelerini riskleri hakkında bilgilendirir
  • Klinik yönetimi genişletir

* Verilerin kaynakları: Amerikan Kanser Derneği, Ulusal Kanser Enstitüsü, Amerikan Klinik Onkoloji Derneği ve Amerikan Kadın Doğum ve Jinekologlar Koleji.

TEKNOLOJİ

DonegenHerediter, yeni hedef yakalama ve zenginleştirme teknolojisine dayanır ve doğruluğu ve hassasiyeti kanıtlanmıştır.

OKUMA DERİNLİĞİ

Yüksek okuma derinliği için kendi geliştirdiğimiz genetik ve biyoinformatik sistemleri sürece dahil ederek testin duyarlılığı ve özgüllüğü arttırılıyor.

ÇOKLU ANALİZ MOTORLARI

Her örnekten üretilen dizileme verilerini özgün biyoinformatik analizlerinden geçirerek DonegenHerediter ailesinde bulunan panellerin duyarlılığını ve özgüllüğünü arttırıyoruz.

HASTALARIMA NEDEN DonegenHerediter’i TAVSİYE ETMELİYİM?

Ailesinde kanser geçmişi olanlar ve herediter kanser olduğundan şüphelenilen kişiler için kansere neden olabilecek genetik mutasyonların belirlenmesi çok önemlidir. Bu testte edinilen bilgi ile daha iyi tıbbi planlama yapmaya ve risklere karşı önlem almaya yardımcı olur.

DonegenHerediter’in HASTALARIMA SAĞLADIĞI AVANTAJLAR NELERDİR?

 • Kendilerine en uygun paneli seçme fırsatı
 • Hedef kanser taramasıyla erken teşhis ve daha faydalı tedavi fırsatı
 • Profilaktik önlemler ile kanserin önlenmesi
 • Aynı mutasyonları taşıyabilecek aile üyeleri için paha biçilemez bir ön bilgi

DonegenHerediter BANA NASIL YARDIMCI OLUR?

DonegenHerediter size hastanızın genetiği hakkında hızlı, verimli ve kapsamlı bilgiler verir.

Genetik veriler hastanızın kansere yakalanma riski hakkında erken bilgi erişimi sağlar ve en uygun profilatik önlemleri ve tedavi seçeneklerini bulmanızı ve uygulamanızı sağlar.

Hastanız ve aynı zamanda etkilenebilecek herhangi bir aile üyesi için daha iyi bir klinik yönetim planı geliştirebilirsiniz.

DonegenHerediter SONRASINDA HASTALARIMA NASIL YARDIMCI OLABİLİRİM?

 • Erken kanser tespiti için belirli zamanlarda tarama testi önerme
 • Propilatik tedbirler önerin
 • Risk altında olabilecek yakın aile üyeleri için test yapılmasını önerin

SÜREÇ NASIL İŞLER?

Hastanıza uygun paneli önerin

Hastanızdan örnek alın

Örnekleri laboratuvarımıza gönderin

Örnekler laboratuvarımızda analiz edilecek

Sonuçlar 2-3 hafta içerisinde size gönderilecek

SIKÇA SORULAN SORULAR

Evet, Ailede kanser geçmişi olan bireyler var ise yaşa bağlı olarak sizde risk taşıyorsunuz. Daha detaylı bilgi almak için bir uzmana aile geçmişinizi anlatarak danışabilirsiniz. Doktorumuz Murat BÜYÜKDOĞAN ile görüşmek için lütfen +90 533 282 6888 üzerinden bize ulaşın.
Kanser %90 ailesel değildir ve ileri yaşta ortaya çıkar, ancak %10’u ise aileseldir ve erken yaşta ortaya çıkar. Ailede kanser geçmişi olan bireyler hastalığı 30-45 yaşları arasında geçirdiyse sizde patojenik varyanta sahip olabilirsiniz.
Kanser mutasyon bağımlıdır. Ailesel veya sporadik kanserler yani zamanla oluşan DNA hasarlarıyla meydana gelen kanserler için farklı genleri içeren gen panelleri ile mutasyon taraması yaptırabilirsiniz. Size uygun testi öğrenmek için lütfen +90 533 282 6888 üzerinden bize ulaşın.

Ailesel kanserler genelde daha erken yaşlarda ortaya çıkar. Normal bireylere göre daha fazla risk taşımaktadır.

Tarama testi ile patojenik varyant saptanırsa risk profillemesi yapılır ve koruyucu tıp için çalışılır. Aynı za-manda diğer aile bireyleride hastalık ortaya çıkmadan önce bilgilendirme ve önlem almak için sıkı takip altına alınabilir.